Mr. Reinhardt Lagerwaard

Mr. Reinhardt Lagerwaard

Ik ben gespecialiseerd in het Ondernemingsrecht voor (MKB)-bedrijven en heb daarin 28 jaar ervaring.

Voor elk specifiek probleem dat u als ondernemer kan hebben, bestaat een oplossing. Vaak kan een probleem op veler wijze worden opgelost. Mijn taak is om de voor u meest geschikte oplossing te vinden en er voor te zorgen, dat u niet alleen ontzorgd wordt, maar dat het dossier ook weer snel kan worden gesloten.

Eén van mijn sterke kwaliteiten is het voeren van onderhandelingen namens cliënten.