Bel ons:
0651265691

Zaakwaarneming

Het kantoor draagt er zorg voor dat bij vakantie of langdurige afwezigheid van de advocaat voor een goede vervanging wordt gezorgd of dat het dossier extern wordt overgedragen in goed overleg met de cliënt.

Bij geplande afwezigheid wordt de zaakwaarnemer zo goed mogelijk geïnformeerd over de inhoud van de zaak, de afspraken met de cliënt, de stand van zaken in het dossier, de te nemen vervolgstappen en de eventuele bereikbaarheid van de behandelend advocaat in geval van spoed. Deze gegevens worden schriftelijk vastgelegd in een testament waardoor een soepele zaakwaarneming wordt gewaarborgd.

Bij niet geplande zaakwaarneming draagt het kantoor er zorg voor dat het dossier zo spoedig mogelijk door een vervangend advocaat wordt bestudeerd en er zo spoedig mogelijk contact wordt opgenomen met de cliënt over de ontstane situatie om de mogelijkheid van zaakwaarneming en overdracht van de zaak te bespreken.

De zaken van het kantoor worden thans krachtens een waarnemingsovereenkomst waargenomen door mr. J. Boelens, verbonden aan het kantoor Schuth & Koelemaij Advocaten, Beilerstraat 139, 9401 PJ Assen (tel.nr. 0592-300555/mailadres: j.boelens@sk-advocaten.nl)